شاهین گوانجی
۱۵
خرداد

انتخاب شاهین گوانجی به عنوان سفیر و نماینده سازمان جهانی صلح

شاهین گوانجی، پژوهشگر ایرانی با حکم رسمی از سوی سازمان جهانی صلح، به عنوان سفیر صلح در سال ۲۰۱۸ برگزیده شد.

شاهین گوانجی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: سازمان جهانی صلح که مرکز فعالیت آن در آمریکا است، هرساله افرادی را که در زمینه اقدامات های بشر دوستانه فعالیت ویژه دارند را به عنوان سفیر جهانی صلح انتخاب می کند.

وی بالا بردن سطح علم در کشور و ریشه کن کردن بی سوادی را مهم ترین برنامه خود به عنوان سفیر صلح جهانی اعلام کرد و افزود: یکی از اصلی ترین برنامه هایم به عنوان سفیر جهانی صلح، کمک به خانواده هایی با سطح درآمد پایین و مبارزه با خشونت کودکان در ایران است، هم چنین برنامه های جانبی دیگری برای کمک به مشکلات جامعه خواهم داشت که در زمان مقتضی ارائه خواهم کرد.
وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان جهانی صلح کمک به بشریت و ترویج صلح و دوستی در جهان است، اضافه کرد: این سازمان افراد شناخته شده در سطح دنیا را که به اقدامات صلح آمیز مشغول هستند، انتخاب کرده و در راستای فعالیت های بشردوستانه گام برمی دارد.
سفیر صلح جهانی اضافه کرد: در این راستا در نظر دارم با ارائه برنامه های آموزشی به ارتقا صلح و دوستی در سطح جامعه کمک کنم.