۱۲
دی

کشف اثر گياه گلنار فارسي در درمان آفت دهان

کشف محقق جوان دانشگاه آزاد اصفهان با عنوان اثر گياه گلنار فارسي در درمان آفت هاي مينور دهان در ژورنال پزشكي و داروسازي در پايگاه علمي الزیویر منتشر شد

شاهین گوانجی محقق دارويي گياهي از عصاره گياه گلنار فارسي براي درمان سريع زخمهاي ناشي از آفت دهان توليد كرد كه قادر است ضمن كاهش دردهاي ناشي از زخمهاي آفت دهان، زخمها را در مدت ۳ تا ۴ روز درمان كند كه نتايج اثر اين دارو در ژورنال پزشكي و داروسازي در پايگاه علمي الزيور به نشاني زير نمايه شده است.
شاهين گوانجي عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با اعلام اين خبر افزود: گياه “گلنار فارسي” را، در كشور گل انار غير مثمر مي نامند كه در طب سنتي ايران از آن به عنوان قابض و بندآورنده خون در شرايط باليني متنوعي از جمله هموروئيد، خونريزي بيني، خونريزي زياد رحمي و التهاب استفاده مي‌شده است.

گوانجي در تحقيقي اثر گلنار فارسي را بر روي آفت مينور دهاني مورد بررسي قرار داد و در مورد مراحل انجام طرح تحقيقاتي خود اظهار كرد: در مراحل اول، بررسي هاي مختلفي بر روي اثر ضد زخم اين گياه در فاز حيواني مورد بررسي قرار گرفت.

اين محقق جوان افزود: پس از مطالعه تركيبات شيمايي، اثر عصاره آبي و الكلي گلنار فارسي بر روي ۲۴۰ بيمار مبتلا به آفت مينور مورد بررسي قرار گرفت، نتايج اين مطالعه نشان داد عصاره الكلي گياه گلنار فارسي داراي اثر معناداري در درمان آفت دهان نسبت به عصاره آبي آن است همچنين مشخص شد كه تركيبات فنلي و ساير تركيبات موثره موجود در اين گياه در درمان زخم هاي دهاني موثر مي باشند.

گوانجي يادآور شد: تحقيق علمي بر روي اين گياه به مدت ۹ سال به طول انجاميد و بعنوان اقدامات تكميلي تحقيقات آنتي ميكروبيال و اثرات دارويي ديگر اين گياه مورد برررسي قرار گرفته است كه در آينده نتايج آن اعلام خواهد شد.

اين محقق از طرحهاي توسعه اي بر روي اين دارو خبر داد و گفت: در طرحهاي توسعه اين دارو قرار است بر اساس استانداردهاي جهاني فرمول بهتري از اين دارو عرضه كنيم تا اثر بخشي آن را افزايش دهيم.

گفتنی است نتايج اثر اين دارو در ژورنال پزشكي و داروسازي در پايگاه علمي الزيور نمايه شده است و بر اساس اعلام اين محقق پس از اعلام نتايج اين تحقيق در مجامع علمي، ۳ كنفرانس علمي داروسازي در جهان با ارسال دعوت نامه رسمي، از ايشان به عنوان سخنران كليدي دعوت به عمل آورده اند.