جوایز، مدالها و افتخارات

  • خانه
  • /
  • جوایز، مدالها و افتخارات

جوایز، مدالها و افتخارات


برترین مخترع سال ایران و دریافت نشان از رئیس جمهور(تهران- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما) ۲۰۰۸

 

برترین جوان ایران در بخش علمی و دریافت نشان (تهران- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما( ۲۰۱۰

 

رتبه اول اختراع ایران در جشنواره جوان ایرانی(تهران- سالن همایش های بین المللی رایزن) ۲۰۰۸

 

مدال ARCA مسابقات جهانی اختراعات کرواسی( شهر زاگرب- سالن همایش های بین المللی) ۲۰۰۸

 

جایزه محیط زیست ایران(تقدیر نامه- دفتر رئیس جمهور – پاستور) ۲۰۰۹

 

مدال مسابقات جهانی اختراعات کرواسی ARCA 2008( شهر زاگرب- سالن همایش های بین المللی)

 

جایزه ویژه IWIS لهستان(سالن همایش های بین المللی) ۲۰۰۸

 

مدال نوابغ کشور مجارستان(سالن همایش های بین المللی( ۲۰۰۷

 

رتبه اول اختراع کشور (تهران- دانشگاه تربیت مدرس) ۲۰۰۷

 

رتبه اول اختراع کشور(تهران- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما) ۲۰۰۷

 

مدال مسابقات جهانی اختراعات آلمان( آلمان – شهر نورنبرگ – سالن همایش های بین المللی) ۲۰۰۶

 

جايزه ويژه علمي و پژوهشي ایران (تهران – سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) ۲۰۱۰

 

مدال ویژه مسابقات جهانی ICM( آلمان – شهر نورنبرگ – سالن همایش های بین المللی) ۲۰۰۶

 

برترین مخترع دانشگاه آزاد ایران در جشنواره برترین های ایران(تهران- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما( ۲۰۰۶

 

مدال درجه ۳ دانش ایران از طرف رئیس بنیاد ملی نخبگان و و معاون رئیس جمهور (۲۰۰۷)

 

جوان برتر علم و فن آوری کشور ایران از طرف وزیر (تهران – دانشگاه الزهرا) ۲۰۱۲

 

رتبه اول اختراع کشور و دریافت نشان از معاون رئیس جمهور (تهران- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما( ۲۰۰۹

 

کسب نشان علمي و پژوهشی بنياد سادات ۲۰۱۱

 

رتبه اول پزشکی جشنواره ممتازين و مبتکرين کشور ایران ۲۰۰۶

 

نشان جشنواره ملي جوان ايراني سال ۲۰۰۹

 

عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد ایران سال ۲۰۰۷

 

نابغه اختراعات سازمان ملي جوانان ۲۰۰۶

جملات خاص

جمله خاص ۲

جمله خاص